Kategori

Villkor 1:1000

För ett tusen (1000) gamla aktier erhålls en (1) ny aktie. Sista inklusive dag för att delta i den omvända spliten var den 15 juli 2020.