Kategori

För en (1) aktier i Tobii AB erhålls en (1) st aktie i Tobii Dynavox AB.

Sista dag för handel i Tobiis aktie med rätt till utdelningen var den 3 december 2021.

Aktierna i Tobii Dynavox kommer att bokas in på kundernas depåer den 9 december 2021.

Tobii Dynavox noteras på Nasdaq Stockholm och första handelsdag är den 9 december 2021.

Om du har frågor är du välkommen att kontakta Aktieinvest Kundservice på telefon 08-5065 1700 eller via e-post [email protected] så hjälper vi dig.