Kategori

För en (1) aktie i Doro AB erhålls en (1) st aktie i Careium AB.

Sista dag för handel i Doro´s aktie med rätt till utdelningen var den 3 december 2021.

Aktierna i Careium AB kommer att bokas in på kundernas depåer den 9 december 2021.

Careium AB noteras på Nasdaq First North Growth Market och första handelsdag är den 10 december 2021.

Om du har frågor är du välkommen att kontakta Aktieinvest Kundservice på telefon 08-5065 1700 eller via e-post [email protected] så hjälper vi dig.