Kategori

T-C Storage BidCo AB har lämnat ett uppköpserbjudande till aktieägarna i 24Storage AB.

För en (1) aktie i 24Storage AB erbjuds 76,00 kronor kontant per aktie av T-C Storage BidCo AB.

Sista anmälningsdag på marknaden är den 13 december 2021.

Aktieinvest FK AB kommer att acceptera budet för sina kunders räkning.

Sista dag för Aktieinvest kunder att handla i aktien är den 7 december 2021.

Utbetalning av vederlaget kommer preliminärt att ske omkring 20 december 2021.

Om villkoren för budet skulle ändras kommer Aktieinvest FK AB att återigen ta ställning till erbjudandet.

Informationen är specifik för Aktieinvest kunder och skiljer sig från informationen i prospektet.

Om du har frågor är du välkommen att kontakta Aktieinvest Kundservice på telefon 08-5065 1700 eller via e-post [email protected] så hjälper vi dig.