Kategori

Villkor 11:1

För en (1) gammal aktie erhålls elva (11) nya aktier. Sista inklusive dag för att delta i denna split var den 30 april 2021.