Kategori

Bolaget har delat ut aktier i Hästkällaren AB.

För etthundrasextiotvå (162) aktier i Dividend Sweden erhålls en (1) B-aktie i Hästkällaren AB.

Sista dag för handel i Dividend Sweden aktie med rätt till utdelningen var den 27 april 2021.

Hästkällaren B är noterad på NGM Nordic SME och du kan handla i aktien via din depå.