Kategori

Ålandsbanken Premium 30 placeringsfond, ISIN FI4000087903, kommer att slås samman med fonden Ålandsbanken Premium 50 SEK, ISIN FI4000087911. Efter genomförd merge kommer fonden få ett nytt namn, Ålandsbanken Kapitalförvaltning SEK.

Preliminärt datum för sammanslagningen är 2021-05-26.

Sammanslagningen innebär att fondandelarna i Ålandsbanken Premium 30 Placeringsfond byts ut till fondandelar i Ålandsbanken Premium 50 SEK, till ett motsvarande värde.

Sista dag för Aktieinvest kunder att handla i Ålandsbanken Premium 30 Placeringsfond är 2021-05-24.
Eventuellt månadssparande i fonden kommer att övergå till den nya fonden.

Om du har frågor är du välkommen att kontakta vår kundservice på telefon 08-5065 1700 eller via e-post [email protected] så hjälper vi dig.