Kategori

Readly International AB: Uppköp. Uppdatering

Tidnings AB Marieberg har meddelat att bolaget höjer budet på Readly International AB från 12,00 till 14,40 kronor kontant per aktie och förlänger acceptperioden.

För en (1) aktie i Readly International erhålls 14,40 SEK kontant.

Sista anmälningsdag på marknaden är den 9 februari 2023.

Aktieinvest FK AB kommer att acceptera budet för sina kunders räkning.

Sista dag för Aktieinvest kunder att handla i aktien är den 3 februari 2023.

Redovisning av vederlag beräknas ske omkring den 15 februari 2023.

Om villkoren för budet skulle ändras kommer Aktieinvest FK AB att återigen ta ställning till erbjudandet.

Informationen är specifik för Aktieinvest kunder och skiljer sig från informationen i prospektet.

Informationen på denna sida ska inte ses som investeringsråd. Placeringar i värdepapper medför alltid en risk. Innan du börjar handla i fraktioner behöver du besvara ett antal kunskapsfrågor. Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. De pengar som placeras i värdepapper kan både öka och minska i värde och det är inte säkert att du får tillbaka hela det insatta kapitalet. Det är viktigt att fortlöpande bevaka sitt innehav och vid behov ta initiativ till åtgärder för att minska risken för förlust.