Kategori

SEB Östeuropafond delas i två fonder

Fonden SEB Östeuropafond, ISIN SE0000433203, kommer att delas upp i två separata fonder, SEB Östeuropafond och SEB Östeuropafond ex Ryssland.

Efter uppdelningen kommer SEB Östeuropafond bestå endast av ryska innehav medan den nya fonden SEB Östeuropafond ex Ryssland kommer att bestå av övriga innehav.

Sista dag för Aktieinvest kunder att sälja fonden är 2023-02-07. Fonden är spärrad för köp sedan 2022-02-28.

Efter delningen kommer SEB Östeuropafond att vara spärrad för både köp och försäljning på obestämd tid.

Eventuellt månadssparande i fonden kommer att övergå till den nya fonden.

Preliminärt bokas uppdelningen den 10 februari 2023.

Informationen på denna sida ska inte ses som investeringsråd. Placeringar i värdepapper medför alltid en risk. Innan du börjar handla i fraktioner behöver du besvara ett antal kunskapsfrågor. Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. De pengar som placeras i värdepapper kan både öka och minska i värde och det är inte säkert att du får tillbaka hela det insatta kapitalet. Det är viktigt att fortlöpande bevaka sitt innehav och vid behov ta initiativ till åtgärder för att minska risken för förlust.