Kategori

Rolling Optics Holding AB (publ): Uppköp

François-Charles Oberthur SAS (”FCO”) har lämnat ett offentligt uppköpserbjudande till aktieägarna i Rolling Optics Holding AB (publ).

För en (1) aktie i Rolling Optics Holding AB (publ) erhålls 1,00 SEK kontant, För en (1) preferensaktie i Rolling Optics Holding AB (publ) erhålls 2,97 SEK kontant, För en (1) teckningsoption TO2 i Rolling Optics Holding AB (publ) erhålls 0,30 SEK kontant,

Sista anmälningsdag på marknaden är den 7 februari 2023.

Aktieinvest FK AB kommer att INTE acceptera budet för sina kunders räkning.

 

Om villkoren för budet skulle ändras kommer Aktieinvest FK AB att återigen ta ställning till erbjudandet.

Informationen är specifik för Aktieinvest kunder och skiljer sig från informationen i prospektet.

Informationen på denna sida ska inte ses som investeringsråd. Placeringar i värdepapper medför alltid en risk. Innan du börjar handla i fraktioner behöver du besvara ett antal kunskapsfrågor. Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. De pengar som placeras i värdepapper kan både öka och minska i värde och det är inte säkert att du får tillbaka hela det insatta kapitalet. Det är viktigt att fortlöpande bevaka sitt innehav och vid behov ta initiativ till åtgärder för att minska risken för förlust.