Kategori

Alfalaval AB har dragit tillbaka det uppköpserbjudande som lämnats till aktieägarna i Neles Corporation, då villkoret för acceptans om 50 procent  ej uppfyllts.

För en (1) aktie i Neles Corporation erbjöds 11,50 EUR per aktie.

Aktien är åter tillgänglig för köp och eventuellt månadssparande kommer ske som tidigare.