Kategori

För en (1) aktie i Coegin Pharma AB erhålls en (1) aktie i GB Dividend AB.

Sista dag för handel i Coegin Pharma aktie med rätt till utdelningen var den 3 november 2020.