Kategori

För etthundraelva (111) aktier i Dividend Sweden erhålls en (1) Imsys.

Sista dag för handel i Dividend Sweden aktie med rätt till utdelningen var den 2 november 2020.