Kategori

AroCell AB har lämnat ett uppköpserbjudande till aktieägarna i IDL Biotech AB.

För en (1) aktie i bolaget erbjuds 0,63 aktier i AroCell.

Aktieinvest FK AB kommer att acceptera budet för sina kunders räkning.

Sista dag för Aktieinvest kunder att handla i aktien är den 23 juni 2021.

Utbetalning av vederlaget kommer preliminärt att ske den 7 juli 2021.

Om villkoren för budet skulle ändras kommer Aktieinvest FK AB att återigen ta ställning till erbjudandet.

Informationen är specifik för Aktieinvest kunder och skiljer sig från informationen i prospektet.