Kategori

TopRight Nordic AB har lämnat ett uppköpserbjudande till aktieägarna i ChromoGenics AB.

För 0,74 aktier i ChromoGenics erbjuds en (1) aktie i TopRight Nordic.

För en (1) TO 3 i ChromoGenics erbjuds 1,94 aktier i TopRight Nordic.

Eftersom styrelsen i ChromoGenics rekommenderar att inte acceptera erbjudandet så kommer Aktieinvest FK AB inte att acceptera budet för sina kunders räkning.

Om villkoren för budet skulle ändras kommer Aktieinvest FK AB att återigen ta ställning till erbjudandet.

Informationen är specifik för Aktieinvest kunder och skiljer sig från informationen i prospektet.