Kategori

Stenhus Fastigheter i Norden AB har lämnat ett uppköpserbjudande till aktieägarna och teckningsoptionsinnehavarna i MaxFastigheter I Sverige AB.

För en (1) aktie i bolaget erbjuds 3 (tre) aktier i Stenhus Fastigheter i Norden.

För en (1) TO 1 i bolaget erbjuds 1 (en) aktie i Stenhus Fastigheter i Norden.

Aktieinvest FK AB kommer att acceptera budet för sina kunders räkning.

Sista dag för Aktieinvest kunder att handla i aktien är den 21 juni 2021.

Utbetalning av vederlaget kommer preliminärt att ske den 7 juli 2021.

Om villkoren för budet skulle ändras kommer Aktieinvest FK AB att återigen ta ställning till erbjudandet.

Informationen är specifik för Aktieinvest kunder och skiljer sig från informationen i prospektet.