Kategori

Villkor 1:26, kurs 13,00 SEK
För en (1) aktie i Hamlet Pharma AB får du en (1) uniträtt. Tjugosex (26) uniträtter ger dig möjlighet att teckna, d v s köpa, en (1) ny unit till kursen 13,00 SEK per unit.
En (1) unit innehåller två (2) nyemitterade aktier av serie B och vederlagsfritt en (1) teckningsoption TO3 samt en teckningsoption TO4.
Uniträtterna kommer att bokas in på din depå 2021-07-06.
Om du vill vara med i emissionen så måste du göra följande:
1. Logga in i vår nya internettjänst och under menypunkten Mina sidor/ Inställningar/ Inställningar för emissioner och kryssa för att du vill delta i emissionen för angivet bolag. Du kan även göra inställningen via inloggning i den gamla internettjänsten.

2. Ha likvida medel till teckningen tillgängliga på din internetdepå. Inbetalning görs enklast via Swish genom att logga in på din depå i nya internettjänsten och välj mina sidor/ inbetalning.

Ovanstående punkter måste vara uppfyllda senast den 12 juli 2021 och fram till dess att teckningen är registrerad på din depå.
Väljer du att inte vara med i emissionen kommer vi att försöka sälja uniträtterna åt dig.
Vill du själv handla i uniträtterna kan du göra det mellan den 6 och 12 juli 2021.
Notera att informationen ovan gäller för Aktieinvest:s kunder och skiljer sig från informationen i prospektet/memorandum för denna nyemission.
Om du har frågor är du välkommen att kontakta vår kundservice på telefon 08-5065 1700 eller via e-post [email protected] så hjälper vi dig.