Kategori

För varje aktie i VEFL SDB erhålls istället en (1) aktie i VEFAB.
Varje Depåbevisinnehavare i Bermuda-bolaget kommer att erhålla en ny röstberättigad stamaktie i det Svenska Bolaget för varje Depåbevis denne innehar i Bermuda-bolaget, med syftet att ändra domicil från Bermuda till Sverige.

Första dag för handel i nya aktien VEFAB är 5 juli 2021.