Kategori

För fyra (4) aktier i Dividend Sweden AB erhålls en (1) aktie i Transfer Group AB.

Sista dag för handel i Dividend Sweden AB aktie med rätt till utdelningen var den 30 juni 2021.

Om du har frågor är du välkommen att kontakta vår kundservice på telefon 08-5065 1700 eller via e-post [email protected] så hjälper vi dig.