Kategori

Idag har vi gjort ändringar i Hållbarhetsboxen inför en lansering av ett nytt klimatmått för aktier.

Från och med den 16 december 2020 ser sparboxen ut så här:

Hållbarhetsboxen: AkzoNobel, Christian Hansen, KONE, L’Oreal, Roche och Volkswagen.

AstraZeneca, Linde Plc, Skanska B, Unilever och Texas Instruments Inc lämnar sparboxen.

L’Oreal blir kvar i sparboxen, övriga innehav är nya.

Det kommer inte längre finnas något krav kring fördelningen av innehaven över olika regioner. Istället blir det strikt hållbarhetsdata för aktier som avgör vilka innehaven sparboxen har, inklusive krav på att bolaget maximalt får bidra till en global uppvärmning på 1,5 °C enligt det nya klimatmåttet.

Bra att veta: om du månadssparar i sparboxen kommer din nästa dragning att göras enligt den nya sammansättningen.

Sparboxarna ska inte ses som ett investeringsråd utan som ett hjälpverktyg i sparbesluten. Placeringar i värdepapper medför alltid en risk. Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. De pengar som placeras i värdepapper kan både öka och minska i värde och det är inte säkert att du får tillbaka hela det insatta kapitalet. Det är viktigt att fortlöpande bevaka sitt innehav och vid behov ta initiativ till åtgärder för att minska risken för förlust.