Kategori

AMGO iGaming AB har beslutat att avbryta den företrädesemission som initierades i maj 2020.

Teckningslikviden är återbetald.