Kategori

För två (2) aktier i Finepart Sweden erhålls en (1) teckningsoption TO 1.

Sista dag för handel i Finepart Sweden aktie med rätt till utdelningen var den 2 november 2020.