Kategori

För en (1) aktie i A3 Allmänna IT- och Telekomaktiebolaget AB erhålls en (1) aktie i B Intressenter AB.

Sista dag för handel i A3 Allmänna IT- och Telekomaktiebolaget aktie med rätt till utdelningen var den 2 november 2020.