Kategori

Mertiva AB har fusionerats med Arbona AB.

För en (1) aktie i Mertiva A erhålls tjugofyra (24) aktier i Arbona B i utbyte.

Arbona B är noterad på Nordic Growth Market och du kan handla i aktien via din depå.