Kategori

Investment AB Arawak AB har lämnat ett uppköpserbjudande till aktieägarna i eWork Group AB.

För en (1) aktie i eWork Group erbjuds 70,26 SEK kontant.

Eftersom styrelsen i eWork Group rekommenderar att inte acceptera erbjudandet så kommer Aktieinvest FK AB inte att acceptera budet för sina kunders räkning.

Om villkoren för budet skulle ändras kommer Aktieinvest FK AB att återigen ta ställning till erbjudandet.

Informationen är specifik för Aktieinvest kunder och skiljer sig från informationen i prospektet.