Kategori

Fond Adrigo Hedge, ISIN SE0001862426, har slagits samman med fond East Capital Adrigo Small & Midcap L/S, ISIN SE0010440735.

För varje andel i Adrigo Hedge erhölls 0,956986 andelar i East Capital Adrigo Small & Midcap L/S.

Eventuellt månadssparande i fonden har övergått till den nya fonden.