Kategori

GB HoldCo har lämnat ett uppköpserbjudande till aktieägarna i Gunnebo AB.

För en (1) aktie i Gunnebo erbjuds 25,00 SEK kontant.

Aktieinvest FK AB kommer att acceptera budet för sina kunders räkning.

Sista dag för Aktieinvest kunder att handla i aktien är den 6 november 2020.

Utbetalning av vederlaget kommer preliminärt att ske den 20 november 2020.

Om villkoren för budet skulle ändras kommer Aktieinvest FK AB att återigen ta ställning till erbjudandet.

Informationen är specifik för Aktieinvest kunder och skiljer sig från informationen i prospektet.