Kategori

Villkor 1:100

För hundra (100) gamla aktier erhålls en (1) ny aktie. Sista inklusive dag för att delta i den omvända spliten var den 7 januari 2021.