Kategori

Goldcup 26807 AB (under namnändring till Caution Ax Bidco AB)AB har lämnat ett uppköpserbjudande till aktieägarna i Axkid AB.

För en (1) aktie i Axkid erbjuds 14,50 SEK kontant.

Aktieinvest FK AB kommer att acceptera budet för sina kunders räkning.

Sista dag för Aktieinvest kunder att handla i aktien är den 11 januari 2021.

Utbetalning av vederlaget kommer preliminärt att ske den 22 januari 2021.

Om villkoren för budet skulle ändras kommer Aktieinvest FK AB att återigen ta ställning till erbjudandet.

Informationen är specifik för Aktieinvest kunder och skiljer sig från informationen i prospektet.