Kategori

Omvänd split Blue Lake 1:20

För tjugo (20) gamla aktier erhålls en (1) ny aktie. Sista inklusive dag för att delta i den omvända spliten var den 7 januari 2021.