i kategorin

Villkor 2:1, varav en aktie är en inlösenaktie.

För varje inlösenaktie i Electrolux erhålls 17,00 SEK.

Sista dag att köpa aktien med rätt att delta i split och inlösen var den 1 oktober 2021.

Handel i inlösenaktien kommer att ske mellan den 6-22 oktober 2021.

Preliminärt datum för byte av inlösenaktier mot likvid är den 28 oktober 2021.