Kategori

Agile Content S.A. har lämnat ett uppköpserbjudande till aktieägarna i Edgeware AB.

För en (1) aktie i Edgeware erbjuds 9,70 SEK kontant.

Aktieinvest FK AB kommer att acceptera budet för sina kunders räkning.

Sista dag för Aktieinvest kunder att handla i aktien är den 17 november 2020.

Utbetalning av vederlaget kommer preliminärt att ske den 2 december 2020.

Om villkoren för budet skulle ändras kommer Aktieinvest FK AB att återigen ta ställning till erbjudandet.

Informationen är specifik för Aktieinvest kunder och skiljer sig från informationen i prospektet.