Kategori

Bredband 2 i Skandinavien AB har lämnat ett uppköpserbjudande till aktieägarna i A3 Allmäna IT- och Telekomaktiebolaget AB.

För en (1) aktie i Allmäna IT- och Telecomaktiebolaget erbjuds åtta (8) aktier i Bredband2 och 6,00 SEK kontant.

Aktieinvest FK AB kommer att acceptera budet för sina kunders räkning.

Sista dag för Aktieinvest kunder att handla i aktien är den 13 november 2020.

Utbetalning av vederlaget kommer preliminärt att ske den 30 november 2020.

Om villkoren för budet skulle ändras kommer Aktieinvest FK AB att återigen ta ställning till erbjudandet.

Informationen är specifik för Aktieinvest kunder och skiljer sig från informationen i prospektet.