Kategori

Peutinger AB har lämnat ett uppköpserbjudande till aktieägarna i Internationella Engelska Skolan i Sverige AB.

För en (1) aktie i Internationella Engelska Skolan i Sverige erbjuds 82,00 SEK kontant.

Aktieinvest FK AB kommer att acceptera budet för sina kunders räkning.

Sista dag för Aktieinvest kunder att handla i aktien är den 11 november 2020.

Utbetalning av vederlaget kommer preliminärt att ske den 24 november 2020.

Om villkoren för budet skulle ändras kommer Aktieinvest FK AB att återigen ta ställning till erbjudandet.

Informationen är specifik för Aktieinvest kunder och skiljer sig från informationen i prospektet.