Kategori

Bolaget Terveystalo Healthcare Oy har lämnat ett uppköpserbjudande till aktieägarna i Feelgood Svenska AB.
För en (1) aktie i Feelgood erbjuds 5,70 SEK kontant.
Aktieinvest FK AB kommer att acceptera budet för sina kunders räkning.
Sista dag för Aktieinvest kunder att handla i aktien är den 6 juli 2021.
Utbetalning av vederlaget kommer preliminärt att ske den 19 juli 2021.
Om villkoren för budet skulle ändras kommer Aktieinvest FK AB att återigen ta ställning till erbjudandet.
Informationen är specifik för Aktieinvest kunder och skiljer sig från informationen i prospektet.