Kategori

Dividend Sweden har delat ut aktier i ett annat bolag, Inbooks AB.

För sex (6) aktier i Dividend Sweden erhålls en (1) aktie i Inbooks.

Sista dag för handel i Dividend Sweden aktie med rätt till utdelningen var den 31 januari 2022.