Kategori

För varje nittioen (91) aktier i Dividend Sweden AB erhålls en (1) st aktie i Innowearable AB.

Sista dag för handel i Dividend Sweden ABs aktie med rätt till utdelningen var den 31 januari 2022.

Aktierna i Innowearable AB kommer att bokas in på kundernas depåer den 4 februari 2022.

Om du har frågor är du välkommen att kontakta Aktieinvest Kundservice på telefon 08-5065 1700 eller via e-post [email protected] så hjälper vi dig.