Kategori

Villkor 4:1, varav en (1) aktie är inlösenaktie.

För varje inlösenaktie i OEM International erhålls 12,50 SEK.

Sista dag att köpa aktien med rätt att delta i split och inlösen var den 30 april 2021.

Handel i inlösenaktien kommer att ske mellan den 6 maj och den 20 maj 2021.

Preliminärt datum för byte av inlösenaktier mot likvid är den 27 maj 2021.