Kategori

Bolaget har delat ut aktier i ett annat bolag, GB Dividend 2 AB.

För en (1) aktie i Capitevo erhålls en (1) aktie i GB Dividend 2.

Sista dag för handel i Capitevo aktie med rätt till utdelningen var den 8 december 2021.