Kategori

Bolaget genomför en konvertering av KV 1 till aktier i Cortus Energy.

Konverteringskursen är 0,27 SEK per aktie.

Konvertiblernas ränta uppgår till 10 procent per år. Denna ränta berättigar konvertibelinnehavaren till utbetalning av upplupen ränta i form av aktier.

Aktieinvest FK AB kommer att konvertera KV 1 till aktier för sina kunders räkning.

Sista dag för konverteringen på marknaden är den 17 december 2021.

Kontakta Kundservice på telefon 08-50651700 senast den 16 december 2021 och meddela om du inte önskar konvertera.

Om du väljer att inte konvertera  kommer det nominella beloppet  av ditt konverteringslån att betalas ut i januari 2022.

Notera att informationen ovan gäller för Aktieinvests kunder och skiljer sig från informationen i prospektet/memorandum för denna nyemission.

Om du har frågor är du välkommen att kontakta vår kundservice på telefon 08-5065 1700 eller via e-post [email protected] så hjälper vi dig.