Kategori

Bolaget har delat ut aktier i ett annat bolag, Xavi Solutionnode AB.

För en (1) aktie i Empir Group erhålls en (1) aktie i Xavi Solutionnode AB.

Sista dag för handel i Empir Group aktie med rätt till utdelningen var den 6 december 2021.

Du har då möjlighet att handla i aktien via din depå hos oss.