Kategori

Villkor 2:1, varav en aktie är en inlösenaktie.

För varje inlösenaktie i Boliden erhålls 6,00 SEK.

Sista dag att köpa aktien med rätt att delta i split och inlösen var den 5 maj 2021.

Handel i inlösenaktien kommer att ske mellan den 10 maj 2021 och den 31 maj 2021.

Preliminärt datum för byte av inlösenaktier mot likvid är den 7 juni 2021.