Kategori

Villkor 1:37
För trettiosju (37) st aktier i Terranet B erhålls en (1) st Terranet TO 4 B.
Sista dag för handel i Terranets aktie med rätt till utdelningen var den 3 maj 2021.