Kategori

Villkor 1:5

För fem (5) aktier i Biofrigas erhålls en (1) Biofrigas TO 1.

Sista dag för handel i Biofrigas aktie med rätt till utdelningen var den 4 maj 2021.

Biofrigas TO 1 kommer att noteras på Spotlight den 12 maj 2021 och du kan handla i den via din depå.

Teckningsperioden för teckning av aktier med stöd av teckningsoptioner kommer att löpa från och med den 31 mars 2022 till och med den 14 april 2022.