Kategori

Bolaget genomför en konvertering av KV 1 till aktier i i Arise AB.

Konverteringskursen är 22,00 SEK per aktie.

Du ser hur många aktier du erhåller vid konvertering genom att dividera din konvertibels nominella belopp (antalet på depån) med konverteringskursen 22,00 SEK.

Aktieinvest FK AB kommer att konvertera KV 1 till aktier för sina kunders räkning.

Sista dag för konverteringen på marknaden är den 28 februari 2022.

Kontakta Kundservice på telefon 08-506 517 00 senast den 25 februari 2022 och meddela om du inte önskar konvertera.

Om du väljer att inte konvertera kommer det nominella beloppet av ditt konverteringslån att betalas ut.

Notera att informationen ovan gäller för Aktieinvests kunder och skiljer sig från informationen i prospektet/memorandum för denna nyemission.

 

Om du har frågor är du välkommen att kontakta vår kundservice på telefon 08-5065 1700 eller via e-post [email protected] så hjälper vi dig.