Kategori

Villkor: 1:12, kurs 23,25 SEK per unit.

För en (1) aktie i Circhem får du en (1) uniträtt. Tolv (12) uniträtter ger dig möjlighet att teckna, d v s köpa, en (1) ny unit till kursen 23,25 SEK per unit.

En (1) unit innehåller tre (3) aktier och två (2) vederlagsfria teckningsoptioner av serie TO1.

Uniträtterna kommer att bokas in på din depå 2022-02-04.

Om du vill vara med i emissionen så måste du göra följande:

1.Logga in i vår internettjänst och under menypunkten Mina sidor/ Inställningar/ Inställningar för emissioner och kryssa för att du vill delta i emissionen för angivet bolag.

2.Ha likvida medel till teckningen tillgängliga på din internetdepå. Inbetalning görs enklast via Swish eller Direktinsättning genom att logga in på din depå i internettjänsten och välj Mina sidor/ transaktioner/ Gör en insättning.

Ovanstående punkter måste vara uppfyllda senast den 11 februari 2022 och fram till dess att teckningen är registrerad på din depå.

Väljer du att inte vara med i emissionen kommer vi att försöka sälja uniträtterna åt dig.

Vill du själv handla i uniträtterna kan du göra det mellan den 7-11 februari 2022.

Notera att informationen ovan gäller för Aktieinvests kunder och skiljer sig från informationen i prospektet/memorandum för denna nyemission.

Om du har frågor är du välkommen att kontakta vår kundservice på telefon 08-5065 1700 eller via e-post [email protected] så hjälper vi dig.