Kategori

För sex (6) aktier i Anima Group B erhålls en (1) teckningsoption TO 2 B i Anima Group.
Sista dag för handel i Anima Groups aktie med rätt till utdelningen var den 7 juli 2021.
Första dag för handel i teckningsoptionerna på NGM Nordic SME är fastställd till fredag den 16 juli 2021.

Villkor för teckningsoptionen: En (1) teckningsoption ger rätt att teckna, d v s köpa, en (1) ny aktie i Bolaget till en teckningskurs om 8,20 kronor per B-aktie. Teckningsperioden löper under perioderna 12 maj 2022 – 26 maj 2022 samt under perioden 6 december 2022 – 20 december 2022.