Kategori

Omvänd split Randviken Fastigheter 1:100
För hundra (100) gamla aktier erhålls en (1) ny aktie. Sista inklusive dag för att delta i den omvända spliten var den 12 juli 2021.