Kategori

För en (1) aktie i Inhalation Sciences Sweden AB erhålls en (1) teckningsoption TO1 i Inhalation Sciences Sweden AB.

Sista dag för handel i Inhalation Sciences Sweden ABs aktie med rätt till utdelningen var den 12 juli 2021.

Om du har frågor är du välkommen att kontakta vår kundservice på telefon 08-5065 1700 eller via e-post [email protected] så hjälper vi dig.