Kategori

ABB Ltd Schweiz:  Avknoppning av Accelleron Industries Ltd

Nedan information gäller för dig som äger ABB Ltd Schweiz som handlas via SIX Swiss Exchange.

 För varje tjugo (20) aktier i ABB Ltd Schweiz erhålls en (1) aktie i Accelleron Industries Ltd.

Sista dag för handel i ABB Ltd Schweiz aktie med rätt till utdelningen var den 29 september 2022.

Aktierna i Accelleron Industries Ltd har bokats in på kundernas depåer den 5 oktober 2022. Accelleron Industries Ltd är noterade på SIX Swiss Stock Exchange och du har nu möjlighet att handla i aktien på din depå.

Om du har frågor är du välkommen att kontakta Aktieinvest Kundservice på telefon 08-5065 1700 eller via e-post [email protected] så hjälper vi dig.

Informationen på denna sida ska inte ses som investeringsråd. Placeringar i värdepapper medför alltid en risk. Innan du börjar handla i fraktioner behöver du besvara ett antal kunskapsfrågor. Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. De pengar som placeras i värdepapper kan både öka och minska i värde och det är inte säkert att du får tillbaka hela det insatta kapitalet. Det är viktigt att fortlöpande bevaka sitt innehav och vid behov ta initiativ till åtgärder för att minska risken för förlust.